PLG's

  • De PLG Begeleiding Beginnende Leraren heeft in de projectperiode 2014-2017 in het project Effectieve Leraren gewerkt aan het implementeren van een begeleidingsmethodiek, waardoor beginnende leraren zich in de eerste jaren van hun carrière kunnen blijven ontwikkelen op de algemene vaardigheden (...

  • De PLG De Gelukkige Klas heeft tijdens de projectperiode van 2014-2017 vanuit het project Effectieve Leraren zichtbare aanpassingen geïmplementeerd in zowel het curriculum van de lerarenopleiding als in het opleidings- en praktijkgedeelte van de Kind en Onderwijs scholen op o.a. het thema (cyber...

  • De PLG Educatief Partnerschap heeft in de projectperiode 2014-2017 in het project Effectieve Leraren gewerkt aan het verbeteren van de visie, houding en vaardigheden van studenten ten aanzien van ouderbetrokkenheid.
    Onderzoek naar het thema ouderbetrokkenheid heeft een gezamenlijke taal en...

  • De PLG Omgaan met verschillen heeft in de projectperiode 2014-2017 in het project Effectieve Leraren gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden van studenten op het gebied van Omgaan met verschillen door aanpassingen te doen aan het curriculum van de lerarenopleiding en het opleidings- en...

  • De PLG Opbrengstgericht werken heeft in de projectperiode 2014-2017 in het project Effectieve Leraren gewerkt aan het thema Opbrengstgericht werken (OGW). In dat kader is een onderzoek gestart met als doel: Het beschrijven van richtlijnen die gebruikt kunnen worden door de scholen van Kind en...