Nieuws

Nieuwe datum gepland voor Workshop Academisch Schrijven, ma. 28 september

Wij hebben Jan Halin bereid gevonden om een workshop Academisch Schrijven te verzorgen.

Het doel van de workshop is kennis te nemen van wat onder academisch schrijven verstaan wordt en te oefenen in het schrijven van teksten op niveau (HBO/WO). In het kader van het project Effectieve Leraren kan het zijn dat deelnemers van een van de themagroepen kennis en ervaringen o.a. van onderzoek willen publiceren in de vakliteratuur en/of presenteren als een paper op een studieconferentie. Deze workshop biedt handvatten voor het schrijfproces.

Nieuwsbrief Effectieve Leraren, juni 2015

Vol enthousiasme zijn we eind vorig cursusjaar gestart met dit project. Verwachtingsvol keken we uit naar de nieuwe opdracht. Op de kartrekkersbijeenkomsten werd vooral uitgewisseld. In welke fase van het verkenningsproces zit je themagroep en wat kun je halen bij de andere deelnemers? Wat zijn de opbrengsten uit het theorie-onderzoek? Welke opbrengsten komen uit het praktijkonderzoek? Waar zitten overlappingen? In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.