Projectinformatie

 

Projectinformatie
Het Ministerie van OC&W heeft lerarenopleidingen en (opleidings)scholen subsidie gegeven om de samenwerking te versterken met als doel het leren van studenten, schoolorganisaties en individuele professionals te versterken, ten dienste van verbetering van het onderwijs voor de leerlingen, studenten en zittend personeel. De subsidie is verstrekt aan de opleidingsschool Kind en Onderwijs voor de periode van januari 2014 tot en met juni 2017. Het Ministerie OC&W heeft de volgende thema’s geformuleerd, waaraan in het project Effectieve Leraren de afgelopen drie jaren is gewerkt: versterking van de samenwerking algemeen, omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, pesten en startende leerkrachten. Er zijn rondom deze thema's vijf professionele leergemeenschappen (PLG's) ontstaan waarin onderzoek is gedaan en vanuit daar is het pabocurriculum aangepast, de onderwijspraktijk op de leerwerkplek erbeterd en de samenwerking tussen pabodocenten en leraren op scholen versterkt.

Met het project Effectieve Leraren heeft de opleidingsschool zich doorontwikkeld. Onderzoek heeft aangetoond dat de leraar de bepalende factor is voor goed onderwijs. Door samen te werken aan de ambitie om met en van elkaar te leren, zijn de studenten nu beter toegerust waardoor het onderwijs aan leerlingen beter is geworden.

Op 5 oktober 2017 is het project afgesloten tijdens het event Edulicious.  Hierbij ook de link naar de aftermovie waaruit blijkt dat de samenwerking tussen de pabo Rotterdam en Kind en Onderwijs heeft geleid tot veel energie, humor, kennis en plezier.

Algemene informatie opleidingsschool
De pabo van hogeschool Inholland in Rotterdam vormt samen met Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam de opleidingsschool Kind en Onderwijs. Onze opleidingsschool is in september 2014 geaccrediteerd.

Stichting Kind en Onderwijs heeft ruim 800 medewerkers. Daarvan begeleiden 166 leerkrachten regelmatig studenten. De populatie op de scholen is divers. Alle scholen bieden stagiaires de leeromgeving om onderwijs te verzorgen in de grote stad. Jaarlijks worden binnen de Opleidingsschool minimaal 80 studenten van de pabo opgeleid.

Voor de Inholland pabo in Rotterdam is het belangrijk dat studenten worden opgeleid om te kunnen werken in de grote stad. Samen opleiden met scholen is daarbij van doorslaggevend belang. Kind en Onderwijs wil graag bijdragen aan het opleiden van leerkrachten die zich kunnen handhaven in de stad en een voorbeeld zijn voor de leerlingen. De scholen van Kind en Onderwijs bieden praktijkplaatsen waar studenten gevarieerde en rijke leerervaringen kunnen opdoen. Daarnaast zorgen studenten ervoor dat hun eigen kennis en ervaring wordt ingebracht op de scholen. Studenten doen praktijkonderzoek waarbij de onderzoeksgegevens worden benut voor de schoolontwikkeling. Binnen de Opleidingsschool is het de ambitie om studenten op te leiden tot startbekwaam leraar, waarbij de student een goed en actueel beroepsbeeld ontwikkelt en de competenties verwerft om als professional adequaat te reageren op ontwikkelingen in het (basis)onderwijs.